Gdzie działamy

Szczegółowe dane

KRS:
0000258897
VIII Wydział Gospodarczy KRS w Bielsku-Białej

REGON:
240392758

NIP:
553-235-47-06

Numer konta:
76 8141 0008 0000 6086 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Gilowicach

Zarząd

M. Krzak - Prezes Zarządu
A. Satława - Zastępca Prezesa
G. Kolonko - Sekretarz
J. Nawalkowska - członek
P. Nawalkowski - członek
M. Satława - członek
J. Caputa - członek

Fundacja „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy" (FPDKiK) od 2006r wspiera rozwój turystyki, kultury i produktu lokalnego czterech żywieckich gmin: Świnnej, Ślemienia, Gilowic i Łękawicy.

Piękne tereny Beskidu Żywieckiego są rajem dla myśliwych, przyrodników oraz miłośników pieszych wędrówek czy aktywnego spędzania wolnego czasu (narty, rowery, wspinaczka skałkowa, eksploracja jaskiń). Region jest bardzo atrakcyjny kulturowo, działa tutaj wiele zespołów muzycznych oraz Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej.

Fundacja co roku inicjuje i wdraża ciekawe pomysły i projekty, przygotowuje coraz to nowe atrakcje dla turystów i mieszkańców, równocześnie dbając o zrównoważony rozwój turystyki i produktu lokalnego (niewielkie imprezy, publikacje, konkursy, szkolenia i warsztaty, targi i jarmarki, questingi, karty rabatowe itd.)

W czasie ostatnich lat realizując program LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 udało nam się za pośrednictwem naszych wnioskodawców zrealizować niemal 50 inicjatyw lokalnych, których efektami są m.in.: remonty świetlic wiejskich, powstanie lub modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych, instalacja urządzeń solarnych i fotowoltaicznych, organizacja kilkunastu imprez kulturalnych, kilka publikacji dot. turystyki, historii i tradycji regionu.

Dodatkowo Fundacja zrealizowała samodzielnie lub dofinansowała: konkursy i szkolenia dotyczące tradycji i kultury, ekologii, kulinariów, cykl szkoleń na temat przedsiębiorczości, bazę artystów i twórców ludowych oraz cykliczne targi rękodzielnicze w Świnnej pn. „Świniański Kogel-mogel" itd. Przygotowaliśmy również dokumentację pod przyszłe inwestycje, mogące mieć wpływ na podniesienie atrakcyjności naszego obszaru.

Podjęliśmy współpracę z Żywieckim Parkiem Etnograficznym, wspierając jego działania w kierunku dalszego rozwoju. Zainicjowaliśmy powstanie Partnerstwa na rzecz rozwoju artystów i rękodzielników Beskidu Żywieckiego. Udzielamy wsparcia w realizacji samodzielnych projektów grupom nieformalnym, zarówno młodzieżowym jak i osób starszych.

Budowa partnerstwa to również współpraca regionalna i ponadregionalna. Należymy do Śląskiej Sieci LGD „Silesian Leader Network”, jesteśmy jedną z grup, która uczestniczyła w jej założeniu, rozwijaniu i aktywnie działa w jej ramach kształtując jednocześnie procesy partnerskie w całym województwie śląskim.

Dzięki budowanemu przez lata kapitałowi społecznemu oraz zdobytej wiedzy i doświadczeniom mogliśmy wspólnie z naszym partnerem podjąć się realizacji w 2014r. projektu współpracy porządkującego zasoby turystyczne, kulturowe i historyczne obszaru w sposób innowacyjny i bliski pamięci oraz sercom ludzi. Jego efektem jest m.in. powstanie portalu turystycznego, wydanie różnorodnych materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz wdrożenie nowych narzędzi turystycznych.

Na tym jednak nie kończą się możliwości Fundacji - jesteśmy ogranizacją pełną pasji, kreatywną i zaangażowaną w realizację swoich celów statutowych.

Zapraszamy do współpracy!Latest Blog Post
Do pobrania
#
Szanowni mieszkańcy i osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach programu LEADER w nowym okresie programowania. Na podstawie nowych przepisów, nasza Fundacja nie mogła przystąpić do realizacji kolejnego programu LEADER. Gminy Gilowice, Świnna, Ślemień i Łękawica przystąpiły do Stowarzyszenia "Żywiecki Raj", które swoimi działaniami i zasięgiem obejmuje teraz cały obszar gmin wiejskich powiatu żywieckiego. Wszystkich zainteresowanych wsparciem swoich projektów, inwestycji i działań w ramach programu LEADER, odsyłamy do kontaktu bezpośrednio z LGD "Żywiecki Raj". Równocześnie dziękujemy wszystkim, z którymi mieliśmy okazję współpracować w czasie realizacji poprzedniej "edycji" programu w latach 2009-2015.

Sprawozdania

2016_ merytoryczne___ finansowe
2015_ merytoryczne___ finansowe
2014_ merytoryczne___ finansowe
2013_ merytoryczne___ finansowe
2012_ merytoryczne___ finansowe
2011_ merytoryczne___ finansowe


Statut Fundacji z dnia 8.01.2015r


Skontaktuj się z nami